Naše ceny

Individuálna kremácia

Váha zvieratkaCena kremácie
Do 2kg25€
3-5kg45€
6-10kg90€
11-20kg130€
21-40kg140€
41-60kg160€
Nad 61kg180€

Hromadná kremácia

Váha zvieratkaCena kremácie
Do 40kg45€
41-60kg90€

Iné služby

Cena
Odvoz zvieratka do krematória vrámci Žiliny (do 10km)15€
Odvoz zvieratka do krematória mimo Žiliny (nad 10km, počíta sa cesta tam aj späť)0,50€/1km
Dovoz urny vrámci Žiliny (do 10km)10€

Pri individuálnej kremácií je zvieratko spopolnené najneskôr do 4 dní od prevzatia.

Pri hromadnej kremácií je zvieratko spopolnené do 2 týždňov od prevzatia.